ART RESIDENCY

PROGRAM FUNDACJI WITRYNA KULTURY

ART RESIDENCY

 

Program ART RESIDENCY jest głównym programem statutowym prowadzonym przez Fundację Witryna Kultury. Celem Programu jest:

  • organizowanie, promocja i popularyzacja wymiany artystycznej w ramach programów rezydencji artystycznych (Artist-in-Residence);
  • tworzenie, prowadzenie i finansowanie ośrodków rezydencji twórczej stanowiących zaplecze organizacyjne dla prowadzonych przez Fundację projektów rezydencji artystycznej oraz realizację pozostałych celów statutowych;
  • animowanie współpracy instytucji kultury i ośrodków prowadzących programy rezydencji artystycznych.

 

PROJEKTY REZYDENCYJNE

Aktualnie Fundacja Witryna Kultury nie prowadzi aktualnie naborów na projekty rezydencyjne.

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH

W ramach Programu ART RESIDENCY udostępniona została Ogólnopolska Baza Rezydencji Artystycznych. Baza prowadzona jest w ramach działalności statutowej Fundacji Witryna Kultury i udostępniana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Zachęcamy do korzystania z gromadzonych w niej informacji, a instytucje i organizacje prowadzące programy rezydencyjne do aktualizowania wpisów i stałej współpracy merytorycznej.

Ogólnopolska Baza Rezydencji Artystycznych

 

Administracyjny dostęp do Bazy mają wszystkie instytucje i organizacje prowadzące programy lub projekty rezydencji artystycznych na terenie Polski, bądź międzynarodowe projekty lub programy rezydencyjne skierowane do polskich twórców.

 Informacja dot. źródeł, zakresu oraz sposobu gromadzenia i udostępniania informacji umieszczonych w Ogólnopolskiej Bazie Rezydencji Artystycznych

W wypadku pytań dotyczących korzystania z Bazy bądź sposobu aktualizowania dostępnych w niej informacji zachęcamy do kontaktu z Zespołem Fundacji pod adresem: obra@witrynakultury.pl.