LABORATORIUM KULTUR

Fundacja Witryna Kultury wspólnie z Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach uruchamia program rezydencji artystycznych LABORATORIUM KULTUR.

Program rezydencji artystycznych LABORATORIUM KULTUR pozwala gościć polskich i zagranicznych artystów, którzy podejmują w swej twórczości tematykę dotyczącą szeroko pojmowanego dziedzictwa naturalnego, ekologii i środowiska, bioróżnorodności i wielokulturowości/ -gatunkowości. Podczas interdyscyplinarnych pobytów artystyczno-badawczych rezydenci mają okazję rozwijać swoje praktyki oraz badania, korzystając z zasobów i potencjału Ogrodu Dendrologicznego. Efekty procesu pracy prezentowane będą w przestrzeniach budynku pałacu oraz wybranych obszarach ogrodu jako wydarzenia towarzyszące rezydencji, zapraszające do spotkania i dialogu. Celem rezydencji jest stworzenie unikatowych warunków poznawczych, gdzie natura, sztuka i nauka mogą stanowić bazę wyjściową do obserwacji i działania, prowokować międzygatunkowy dyskurs oraz przenikać się wzajemnie, tworząc nowe strategie współbycia oraz inkubacji.

Organizatorem rezydencji artystycznych i pokazów projektów w procesie jest Fundacja Witryna Kultury. Uruchomienie i prowadzenie programu możliwe jest dzięki partnerskiej współpracy z Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach.

Kuratorką programu jest Katarzyna Sitarz.

CO OFERUJE PROGRAM

– zakwaterowanie w pokojach jedno i dwuosobowych w pałacu ogrodu przez cały czas trwania rezydencji,
– niezależny dostęp do kuchni oraz jadalni
– dostęp do wybranych przestrzeni pałacowych w ustalonych godzinach, wsparcie merytoryczne i promocyjne projektu,
– pokaz pracy w procesie w dowolnie wybranej formie zwieńczający rezydencję

Organizatorzy nie pokrywają kosztów:

– dojazdu do miejsca rezydencyjnego oraz wyżywienia
– wynajmu dodatkowego sprzętu

 

 

OGRÓD DENDROLOGICZNY W PRZELEWICACH

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach powstał jako prywatna kolekcja miłośnika drzew i krzewów na terenie parku przypałacowego. Obecnie park, pałac i zabudowania folwarczne są wpisane do rejestru zabytków. Ogród, oprócz prowadzenia i powiększania kolekcji gatunków egzotycznych drogą wymiany nasion z innymi ogrodami botanicznymi na świecie, prowadzi prace nad ochroną rodzimej flory. Są tu kolekcje gatunków chronionych i rzadkich, uprawy gatunków przeznaczonych do reintrodukcji w miejscach, gdzie wyginęły oraz kolekcje dydaktyczne. Wszelkie prace wspomaga możliwość korzystania z własnych laboratoriów znajdujących się na piętrze odbudowanego pałacu (m.in. Laboratorium Fizjologii Roślin czy Laboratorium Kultur Tkankowych). Zachowanie różnorodności biologicznej stanowi priorytet działalności ogrodu dlatego nie prowadzi się tu chemicznej ochrony roślin, dzięki czemu jest on ostoją licznych gatunków owadów i ptaków oraz grzybów.
Przelewickie arboretum pozwala podczas kilkugodzinnego spaceru poznać drzewa trzech kontynentów. Oprócz gatunków krajowych Europę reprezentują m.in.: majestatyczny dąb węgierski na skraju łąki niedaleko pałacu, kasztany jadalne, sosny czarne, jodły i świerki kaukaskie. Sprowadzanie gatunków ze wszystkich stron świata, powszechne w Europie od epoki wielkich odkryć geograficznych, spowodowało powstawanie mieszańców międzygatunkowych – takim właśnie jest jedno z najstarszych drzew w parku – platan klonolistny, a także magnolie pośrednie oraz wierzby płaczące nad stawem. W wielozbiorze ogrodu znajdziemy również śródziemnomorskie bukszpany czy przedstawicieli flory mokradeł Ameryki Północnej oraz Gór Skalistych. Z najdalszego Wschodu, z Japonii, Chin i pacyficznych wybrzeży Azji przybyły do Przelewic m.in. magnolie japońskie, sosny himalajskie, azalie i miłorzeby. Chińskie góry to również ojczyzna drzewa symbolizującego Ogród – dawidii chińskiej nazywanej drzewem chusteczkowym.